درباره

غواص سیاره آبی آموزش غواصی را با استاندارد روز آمریکا انجام میده و مدارک دانش آموزان غواصی از امریکا صادر و به انها تحویل داده میشود. موسسه آموزشی ما در بخش اسپرت sdi آمریکا میباشد و در بخش تکنیکال tdi آمریکا میباشد که پیشرو و اولین موسسه آموزش غواصی تکنیکال در دنیاست

شعار موسسه، ما رهبری میکنیم، دیگران مارو دنبال میکنند

We lead, others follow